Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-04-2021 14:39

Οδικές εργασίες στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου

1. Κατασκευαστικές εργασίες σε τμήμα του δρόμου Ζακάκι – Ασώματος

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι την Κυριακή 25/4/2021 από τις 06:00 μέχρι τις 18:00, σε τμήμα του δρόμου Ζακάκι – Ασώματος (Ε602), θα εκτελούνται από ιδιωτική εργοληπτική εταιρεία, κατασκευαστικές εργασίες για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας (ΣΥΛ)/Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) καθώς και για σκοπούς διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου/δημόσιου οδικού δικτύου πρόσβασης προς το ΚΑΖΙΝΟ.  

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα κλείσει η βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λεμεσό σε μήκος 120 μ. περίπου και η διαχείριση της τροχαίας κίνησης θα γίνεται με προσωρινά φώτα τροχαίας. Επίσης θα γίνεται προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω του δρόμου Ζακάκι – Τραχώνι (Ε610).

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το ΣΥΛ, το ΤΑΥ και το Κοινοτικό Συμβούλιο Τσερκέζ, απολογούνται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλούν το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και υπομονή και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας. 

2. Εργασίες συντήρησης οδικού φωτισμού σε τμήματα του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Λεμεσού

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Πάφου, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 από τις 09:00 μέχρι τις 13:00, σε τμήματα του Αυτοκινητόδρομου (Α6) Πάφου – Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις, από τον Κυκλικό Κόμβο Κονιών μέχρι και την Πέτρα του Ρωμιού, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης οδικού φωτισμού από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα είναι κλειστές οι λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

 

(ΙΚ/ΣΧ)