Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-04-2021 11:33

Μήνυμα Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων κας Ιωσηφίνας Αντωνίου για την Παγκόσμια Ημέρα Γονικής Αποξένωσης

Η 25η Απριλίου έχει επιλεγεί ως Παγκόσμια Ημέρα Γονικής Αποξένωσης (Parental Alienation Awareness Day). Η ιδέα για την καθιέρωση μιας Παγκόσμιας Ημέρας για την Γονική Αποξένωση ξεκίνησε από τον Καναδά το 2005 και γρήγορα απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα ως μέρος μιας παγκόσμιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με τη γονική αποξένωση.

Έρευνες και μελέτες καταδεικνύουν ότι 5% των παιδιών που βιώνουν ένα διαζύγιο ή χωρισμό θα αντιμετωπίσουν κάποιο βαθμό γονικής αποξένωσης, ενώ οι περισσότεροι ερευνητές πιστεύουν ότι οποιαδήποτε αποξένωση ενός παιδιού από ένα γονέα είναι επιβλαβής για τη συναισθηματική και ψυχική υγεία του παιδιού.

Το ζήτημα της «γονικής αποξένωσης», το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολυδιάστατο ζήτημα, και ως τέτοιο θα πρέπει να τυγχάνει χειρισμού από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς επιχειρείται ν’ αντιμετωπισθεί, μεταξύ άλλων ζητημάτων, μέσω σειράς νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που προώθησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το 2018, στο πλαίσιο Εκσυγχρονισμού του Οικογενειακού Δικαίου.

Μέσω των αλλαγών που προωθούνται, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που επηρεάζουν το συμφέρον του παιδιού, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2019 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για τη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές. Η Διεπιστημονική Διαμεσολάβηση βέβαια θα μπορούσε να αποφέρει θετικότερα αποτελέσματα, εάν ήταν υποχρεωτική. Ωστόσο, ο θεσμός της διαμεσολάβησης αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις στις σχέσεις μεταξύ των γονέων αλλά και των ανήλικων τέκνων τους, αφού μέσω της εξεύρεσης κοινά αποδεκτών λύσεων διασφαλίζεται καλύτερη και πιο αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ενώ περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις οικογενειακές συγκρούσεις.

Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται τον ένα από τους δύο γονείς του αλλά και κανένας γονιός δεν πρέπει να στερείται το παιδί. Πάντοτε βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει το παραμικρό ενδεχόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. 

(ΜΓ/ΕΙ)