Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-04-2021 09:11

Προθεσμία για την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και ΓεΣΥ αναφορικά με τη λογιζόμενη διανομή κερδών του έτους 2018

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς (6023) και ΓεΣΥ (0723) αναφορικά με τη λογιζόμενη διανομή κερδών του έτους 2018 είναι η 30η Απριλίου 2021. 

Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιβληθούν οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις εάν οι εν λόγω φορολογικές υποχρεώσεις διευθετηθούν μέχρι και την 31η Μαΐου 2021. 

(ΜΓ/ΣΧ)