Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-04-2021 09:08

Η βουλευτής κα Σκεύη Κούτρα Κουκουμά συμμετείχε σε διαδικτυακή συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης

Η βουλευτής κα Σκεύη Κούτρα Κουκουμά μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση συμμετείχε χθες σε διαδικτυακή συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, με θέμα «Νικώντας την πανδημία σήμερα και οικοδομώντας ένα καλύτερο αύριο: ο ρόλος των κοινοβουλίων». Η συνεδρία της Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών της 142ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μεταξύ 24 και 27 Μαΐου 2021.

Σε παρέμβαση της, η κα Κουκουμά ανέφερε ότι η συνεχιζόμενη πανδημία έχει προκαλέσει πρωτοφανή πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, πέραν του τομέα της υγείας. Επεσήμανε επίσης ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για αναχαίτιση της πανδημίας, συνιστούν, σε κάποιες περιπτώσεις, απειλή για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπρόσθετα, υπογράμμισε η κα Κουκουμά, οι κρίσεις δεν είναι ποτέ ουδέτερες ως προς το φύλο και η πανδημία Covid-19 δεν αποτελεί εξαίρεση.    

Η πορεία εξόδου από αυτά τα προβλήματα, τόνισε η κα Κουκουμά, προϋποθέτει την υιοθέτηση μιας αυστηρά ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπογράμμισε δε τον σημαντικό ρόλο των κοινοβουλίων στο πλαίσιο αυτό και, γενικότερα, στην προσπάθεια των κρατών για ανάκαμψη από την κρίση και ανάπτυξη.

ΙΚ