Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-05-2021 10:44

Πραγματοποίηση Σεμιναρίου για τη «Διαχείριση της Θερμικής Καταπόνησης κατά τη Θερινή Περίοδο»

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τη «Διαχείριση της Θερμικής Καταπόνησης κατά τη Θερινή Περίοδο» πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή πέραν των 150 προσώπων.

Το σεμινάριο συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου (ΤΜΚ), του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με την παραχώρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους που δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες εργασίες (όπως στον κατασκευαστικό τομέα, τη γεωργία κ.α.) καθώς και σε επαγγελματίες σε θέματα ασφάλειας και υγείας και σε εργαζόμενους που τυχόν να εκτίθενται σε θερμική καταπόνηση και ήταν ανοικτό για κάθε ενδιαφερόμενο.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων όσον αφορά στις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για ρύθμιση των θεμάτων αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης καθώς και για τον τρόπο παρακολούθησης των συνθηκών που επηρεάζουν το θερμικό περιβάλλον.

Κατά την έναρξη του σεμιναρίου, σύντομους χαιρετισμούς απεύθυναν ο κ. Αναστάσιος Γιαννάκη, Διευθυντής του ΤΕΕ και ο Δρ. Κλεάνθης Νικολαΐδης, Διευθυντής του ΤΜΚ.

Το Πρόγραμμα και οι πιο κάτω παρουσιάσεις του σεμιναρίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ:

  1. Βασικές πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 (Κ.Δ.Π. 291/2014 και Κ.Δ.Π. 206/2020).
  1. Τρόπος παρακολούθησης της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας από την ιστοσελίδα του Τμήματος Μετεωρολογίας και επεξήγηση των διαδικασιών που εφαρμόζει το Τμήμα Μετεωρολογίας για έκδοση σχετικής Ανακοίνωσης. 

 

 

ΕΧ/ΣΧ