Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-05-2021 13:59

Υποτροφίες του Πανεπιστημίου Sharda University, Ινδίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, βάσει ενημέρωσης που έλαβε από την Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί, ανακοινώνει ότι το Πανεπιστήμιο Sharda University της Ινδίας προσφέρει αριθμό υποτροφιών προς τους/τις Κύπριους/ες φοιτητές/φοιτήτριες κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να μελετήσουν τον συνημμένο οδηγό  ή/και να επικοινωνήσουν απευθείας με το Πανεπιστήμιο στο director.international@sharda.ac.in.

Σημειώνεται, ότι τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 15η Ιουλίου 2021.

 ΙΠ