Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-05-2021 18:41

Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από κινητές μονάδες δειγματοληψίας rapidtest αντιγόνου

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν την προσφορά τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού με θέμα: Διαγωνισμός Αγοράς Υπηρεσιών από Κινητές μονάδες δειγματοληψίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19,όπως συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα των εγγράφων του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων e-procurement (www.eprocurement.gov.cy) και να τα υποβάλουν σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού μόνο μέσω της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Συντονίστρια διαγωνισμού είναι η κα Μαριλενα Αθανασίου – 22605763.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 9 π.μ..

(MKY)