Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-05-2021 14:12

Χαιρετισμός ΥΔΔΤ κας Έμιλυς Γιολίτη στην έναρξη της εβδομάδας πυρασφάλειας

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας, που ξεκινά και φέτος με έναν διαφορετικό τρόπο, προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Θα ήθελα, καταρχάς, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την CNP Ασφαλιστική που συμμετέχει σε αυτή την εκστρατεία ως συν-διοργανωτής χορηγός, αποδεικνύοντας έμπρακτα την πολιτική κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζει τον οργανισμό.

Η εβδομάδα αυτή έχει πια καθιερωθεί ως η ετήσια εκστρατεία διαφώτισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πυροπροστασία και έχει ως στόχο τη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ό,τι αφορά κινδύνους από τις πυρκαγιές, τόσο σε αστικές περιοχές όσο και στην ύπαιθρο. Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον και η μέριμνα για την προστασία της φύσης από καταστροφικές πυρκαγιές είναι ζήτημα ουσιώδους σημασίας για την ίδια την ανθρώπινη επιβίωση και ως εκ τούτου τα μέτρα πυροπροστασίας αποτελούν ευθύνη όλων μας.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της και στο πλαίσιο της πολιτικής για βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης και τη μείωση των ζημιών, ενισχύει εμπράκτως τον τομέα της πυρασφάλειας του τόπου, τόσο με την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων και μέτρων, όσο και με τη συνεχή αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών. Μεταξύ άλλων, έχει κατατεθεί στη Βουλή από το 2018 νομοσχέδιο με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των εθελοντών πυροσβεστών, την εκπαίδευση, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων. Παράλληλα, μόλις πρόσφατα έχει ψηφιστεί ο Νόμος για την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που αποτελεί μια από τις προτεραιότητες στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες προοπτικές για το σώμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς θα δώσει αναμφισβήτητα περαιτέρω ώθηση στην εκπλήρωση της αποστολής της Πυροσβεστικής και των στρατηγικών στόχων της. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα μπορεί τώρα, λειτουργώντας με πλήρη αυτονομία, να καταστεί πιο λειτουργική, ευέλικτη και αποτελεσματική στον πολυδιάστατό της ρόλο.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, έχει δρομολογηθεί η ενίσχυση των υποδομών πυρόσβεσης και προωθείται η ανέγερση νέων Πυροσβεστικών Σταθμών για κάλυψη τόσο των αστικών περιοχών, όσο και περιοχών της υπαίθρου. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανέγερση των δύο σταθμών στην Πάχνα και στις Κιβήδες, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι διεργασίες ανεύρεσης τεμαχίου για ανέγερση νέων σταθμών στο Πισσούρι, την Επταγώνια και τον Πεδουλά. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διασπορά των πυροσβεστικών μας δυνάμεων ανά το παγκύπριο, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιών.

Επίσης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ενισχυθεί σε ανθρώπινο δυναμικό, και σε μέσα για σκοπούς υποβοήθησης του έργου της. Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει με την πρόσληψη εργατών αορίστου χρόνου, ενώ στο πλαίσιο των προσλήψεων που έγιναν πρόσφατα στην Αστυνομία, έχουν ενταχθεί στο σώμα 26 νέοι πυροσβέστες. Σε ό,τι αφορά τα πτητικά μέσα, για φέτος θα έχουμε στη διάθεσή μας συνολικά εννιά πτητικά μέσα, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιούνται για τις ανάγκες πυρόσβεσης.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας και δεν αρκούν τα μέσα και ο σχεδιασμός από της αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Γι’ αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την εθελοντική συμμετοχή. Μόνο με μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και στον αγώνα με την πύρινη λαίλαπα.

Κηρύττοντας την έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας καλώ όλους, να εργαστούν και να συνεργαστούν με τον ίδιο ζήλο, όπως πάντα, για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας από τον εφιάλτη των πυρκαγιών. Καλή δύναμη σε όλους και ευελπιστώ ότι ο ανθρώπινος παράγοντας δεν θα αποτελέσει και αυτή τη χρονιά την κύρια αιτία πρόκλησης πυρκαγιών στον τόπο μας.

 

ΕΧ/ΕΧΡ