Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-05-2021 13:34

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος – Απρίλιος 2021

Συνολικές Εγγραφές +14,9%

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων» που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021.

Κατά τον Απρίλιο 2021, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.725, σημειώνοντας αύξηση 229,5% σε σχέση με τον Απρίλιο 2020, τον μήνα κατά τον οποίο εφαρμόστηκαν στην Κύπρο αυστηρά μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 240,7% στις 2.095.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 14,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 και έφτασε τις 12.489, σε σύγκριση με 10.873 κατά την ίδια περίοδο του 2020.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 11,7% και έφτασαν τις 9.648, σε σύγκριση με 8.636 την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 3.659 ή 37,9% ήταν καινούρια και 5.989 ή 62,1% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 19 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, από 31 την ίδια περίοδο του 2020.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 1.480 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, σε σύγκριση με 1.471 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,6%. Συγκεκριμένα, τα βαριά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 46,3% στα 180, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 90,9% σε 84 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 15,7% σε 96, ενώ τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 8,3% στα 1.120.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 108 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, από 30 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας άνοδο 260,0%.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 77,1% στις 1.098 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, σε σύγκριση με 620 την ίδια περίοδο του 2020.

 

 

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Αριθμός Εγγραφών

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Απρ 2021

Απρ

2020

Ιαν-Απρ 2021

 

Απρ 2021/

Απρ 2020

Ιαν-Απρ 2021/

Ιαν-Απρ 2020

Επιβατηγά αυτοκίνητα

2.095

615

9.648

 

240,7

11,7

Λεωφορεία

3

7

19

 

-57,1

-38,7

Οχήματα μεταφοράς φορτίου

316

118

1.480

 

167,8

0,6

Μοτοποδήλατα < 50κε

14

3

108

 

366,7

260,0

Μοτοσικλέτες > 50κε

258

82

1.098

 

214,6

77,1

Ελκυστήρες

13

0

56

 

Δ/Ε

60,0

Άλλα οχήματα

26

2

80

 

1200,0

60,0

Σύνολο

2.725

827

12.489

 

229,5

14,9

   Καινούργια

1.310

381

5.386

 

243,8

24,5

   Μεταχειρισμένα

1.415

446

7.103

 

217,3

8,5

Δ/Ε: Δεν εφαρμόζεται

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός και κάλυψη

Στοιχεία για τις Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων συλλέγονται σε μηνιαία βάση. Αφορούν τις νέες εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων όπως καταγράφονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Οι εγγραφές παρουσιάζονται κατά κατηγορία, μάρκα, τύπο ενέργειας, νέα ή μεταχειρισμένα, κυβική ικανότητα κινητήρα, χώρα κατασκευής και προέλευσης και άλλα χαρακτηριστικά των οχημάτων, με βάση τις πληροφορίες που τηρεί η Υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία λαμβάνει τα απαραίτητα δεδομένα από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Ορισμοί

«Μηχανοκίνητο όχημα» σημαίνει οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό μέσο προώθησής του, που προορίζεται για οδική χρήση και χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, δηλαδή:

  • Επιβατηγά αυτοκίνητα τύπου σαλούν, τα οποία περιλαμβάνουν ιδιωτικά αυτοκίνητα, ταξί, αυτοκίνητα ενοικίασης, εκπαιδευτικά οχήματα και οχήματα για αναπήρους.
  • Λεωφορεία, ιδιωτικά και δημόσιας χρήσης.
  • Οχήματα μεταφοράς φορτίου, τα οποία περιλαμβάνουν βαριά και ελαφρά οχήματα μεταφοράς φορτίου και ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά).
  • Μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες, τα οποία περιλαμβάνουν μοτοποδήλατα, τρίκυκλα, μοτοσικλέτες και μοτοσικλέτες ενοικίασης.
  • Ελκυστήρες, γεωργικής και μη γεωργικής χρήσης.
  • Άλλα οχήματα, τα οποία περιλαμβάνουν οδοστρωτήρες, μηχανοκίνητους γερανούς, βαριά οχήματα και άλλα οχήματα ειδικού τύπου και χρήσης.

Μηνιαία έκδοση

Η έκθεση «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων» δημοσιεύεται σε μηνιαία βάση από το 1982 και πωλείται προς €6,50 το αντίτυπο. Επίσης, διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Μεταφορές και Επικοινωνίες

Επικοινωνία

Άντρη Μηλιδώνη: Τηλ.: 22602240, Ηλ. Ταχ.: amilidoni@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ/ΕΙ)