Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-05-2021 13:20

Οδικές Μεταφορές Φορτίου: 4ο Τρίμηνο 2020

Μεταφορές εντός Κύπρου -10,0% και από και προς Κύπρο -1,8%

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε μείωση 10,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο σημείωσε μείωση της τάξης του 1,8%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε μείωση 11,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο σημείωσε μείωση 12,0%. 

 

 

Πίνακας 1

Οδικές Μεταφορές Φορτίου

(χιλιάδες τόνοι)

2020

 

Ποσοστιαία Μεταβολή

(%)

Ιαν-Μαρ

Απρ-Ιουν

Ιουλ-Σεπ

Οκτ-Δεκ

 

Οκτ-Δεκ 2020/

Οκτ-Δεκ 2019

Ιαν-Δεκ 2020/

Ιαν-Δεκ 2019

Εντός Κύπρου

7.323,4

6.462,7

6.721,2

5.508,8

 

-10,0

-11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Από και προς την Κύπρο

6,3

6,4

6,4

6,1

 

-1,8

-12,0

 

Πίνακας 2

Οδικές Μεταφορές Φορτίου

(εκ. τονοχιλιόμετρα)

2020

 

Ποσοστιαία Μεταβολή

(%)

Ιαν-Μαρ

Απρ-Ιουν

Ιουλ-Σεπ

Οκτ-Δεκ

 

Οκτ-Δεκ 2020/

Οκτ-Δεκ 2019

Ιαν-Δεκ 2020/

Ιαν-Δεκ 2019

Εντός Κύπρου

175,8

166,2

200,7

129,0

 

-25,0

-19,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Από και προς την Κύπρο

6,9

11,0

9,7

9,6

 

+24,2

+39,8

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σκοπός και κάλυψη

Σκοπός της Έρευνας Οδικών Μεταφορών Φορτίου είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις μεταφορές εμπορευμάτων που εκτελούνται οδικώς εντός Κύπρου ή από και προς την Κύπρο με μηχανοκίνητα οδικά μέσα μεταφοράς, εγγεγραμμένα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Για τις μεταφορές εσωτερικού επιλέγεται δείγμα από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων φορτηγών. Καλύπτονται οι οδικές μεταφορές φορτίου που γίνονται από οχήματα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από τρεις (3) τόνους. Το δείγμα χωρίζεται σε εννέα (9) κατηγορίες ανάλογα με το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος και τον τύπο της μεταφοράς (δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης) και καλύπτει καθεμιά από τις 52 εβδομάδες του έτους.

Οι μεταφορές εξωτερικού καλύπτουν όλες τις οδικές μεταφορές φορτίου που γίνονται από και προς την Κύπρο, κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Τα στοιχεία που καταρτίζονται αποστέλλονται στη Eurostat σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 70/2012 σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων.

Ετήσια συγκεντρωτικά αποτελέσματα περιέχονται στον πίνακα «Οδικές Μεταφορές» στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συλλογή στοιχείων

Η απογραφόμενη μονάδα είναι το μηχανοκίνητο όχημα οδικής μεταφοράς φορτίου. Για κάθε όχημα συλλέγονται στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά του, τη διαδρομή και το εμπόρευμα.

Για τις μεταφορές εσωτερικού η συλλογή των στοιχείων γίνεται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου με τηλεφωνικές συνεντεύξεις από απογραφείς, ενώ για τις μεταφορές εξωτερικού τα στοιχεία συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο από τους οδηγούς στο λιμάνι Λεμεσού και συλλέγονται από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων.

Ορισμοί

Το τονοχιλιόμετρο (tkm) είναι μονάδα μέτρησης των μεταφορών φορτίου που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά ενός τόνου εμπορευμάτων με δεδομένο τρόπο μεταφοράς σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Μεταφορές και Επικοινωνίες

Επικοινωνία

Άντρη Μηλιδώνη: Τηλ.: 22602240, Ηλ. Ταχ.: amilidoni@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ/ΕΙ)