Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-05-2021 18:30

Συνάντηση Υπ. Οικονομικών με Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάπτυξης

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη και του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου κ. Τάκη Κληρίδη, με κύριο θέμα συζήτησης το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στη συνάντηση παρών ήταν και ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, Πρόεδρος της καθοδηγητικής επιτροπής για την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάπτυξης, η οποία βρίσκεται υπό ετοιμασία υπό την αιγίδα του Συμβουλίου.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μια συνεκτική δέσμη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της δυνατότητας της χώρας για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το Σχέδιο εμβολιάστηκε με τις κατευθυντήριες γραμμές της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, τόσο για τις οριζόντιες δράσεις όσο και τις τομεακές, και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους στόχους και τις προτεραιότητες της. Βασική επιδίωξη της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανάπτυξης είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης, το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό εφαρμογής ενός νέου οικονομικού μοντέλου για την Κύπρο, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη για το σύνολο των πολιτών της Κύπρου.

Κοινή διαπίστωση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του Συμβουλίου ήταν ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα φιλόδοξο, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό Σχέδιο, μέσα από το οποίο θα υλοποιηθεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας.

(ΕΚ)