Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-05-2021 17:22

4ο Διεθνές (Διαδικτυακό) Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση»

Με τεράστια επιτυχία, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του  4ου Συνεδρίου: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση», το οποίο ξεκίνησε την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021. Για το Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκδηλώθηκε πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον. Το Συνέδριο αποτέλεσε συνέχεια των τριών προηγουμένων συνεδρίων, τα οποία διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2015, τον Νοέμβριο του 2017 και τον Οκτώβριο του 2015.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, καλωσορίζοντας τους σύνεδρους από όλο τον κόσμο, τόνισε ότι το Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία» έχει καταστεί πλέον θεσμός. Σημείωσε ότι, φέτος, για πρώτη φορά, λόγω των περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίστηκε όπως το συνέδριο προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και εστιαστεί στην επίκαιρη θεματική: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση. Για τον λόγο αυτό, το Συνέδριο πραγματώθηκε με τη μορφή θεματικού συνεδρίου, με προσκεκλημένες ομιλίες, από ερευνητές/ερευνήτριες και ακαδημαϊκούς από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, με έργο συναφές με τον γραμματισμό και την ψηφιακή μάθηση. 

Χαιρετισμό στο συνέδριο απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, δρ Τάσος Χριστοφίδης, ο οποίος εστίασε στον μετασχηματισμό της μάθησης, της ύπαρξης και της επικοινωνίας, που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες και εντατικοποιήθηκε τον τελευταίο χρόνο, λόγω και της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.    

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, τόνισε ότι η μετάβαση στην ψηφιακή μάθηση και η ανάπτυξη συναφών πολιτικών είναι ίσως η μεγαλύτερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που επιχειρείται από το ΥΠΠΑΝ και πρέπει να πετύχει. Επιπρόσθετα, ο κ. Προδρόμου σημείωσε ότι τα πορίσματα του Συνεδρίου θα αποτελέσουν σημαντικό σταθμό στην πορεία συνεχούς εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος και της προώθησης συντονισμένων και συστηματικών ενεργειών και δράσεων και ότι θα προσφέρει σημαντική πληροφόρηση και τεκμηρίωση, συμβάλλοντας στις προσπάθειες, τόσο για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19όσο και για ουσιαστική βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Οι εισηγήσεις των ομιλητών/ομιλητριών επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι η πανδημία επέτεινε την αξιοποίηση νέων μορφών, πρακτικών και χώρων γραμματισμών, αλλά και την υβριδοποίηση παραδοσιακών και νέων γραμματισμών. Επιπρόσθετα διαφάνηκε ότι, στο σύγχρονο συγκείμενο, η ευρεία μετάβαση σε ψηφιακές πρακτικές μάθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας έκανε επιτακτικότερη την ανάγκη κριτικής εμπλοκής με κείμενα και πληροφορίες, ενώ άφησε να αναδυθούν ευρύτερες προκλήσεις που συγχρονικά και ιστορικά διέπουν την εκπαίδευση και την κοινωνία.

Στο Συνέδριο συμμετείχε πολύ μεγάλος αριθμός συνέδρων από την Κύπρο, την Ελλάδα την Ευρώπη και όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Οι Σύνεδροι αξιολόγησαν το Συνέδριο ως μια δυναμική διεθνής πλατφόρμα, στην  οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές (ανα)κατασκευής των γραμματισμών, της ύπαρξης και μάθησης στη σύγχρονη κοινωνία, σε ένα δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.pi.ac.cy/4thLiteracyConCyprus.

ΙΠ