Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-05-2021 12:05

Εκλογικά Κέντρα για την εκλογή Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων

Tο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων ανακοινώνει, ότι τα εκλογικά κέντρα, στα οποία έχουν κατανεμηθεί εκλογείς των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών και Λατίνων, έχουν ως εξής:

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

1. Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄ - Κέντρο «Α»
2. Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄ - Κέντρο «Β»
3. Δημοτικό Σχολείο Περνέρα - Κέντρο «Γ»
4. Δημοτικό Σχολείο Περνέρα - Κέντρο «Δ»
5. Γυμνάσιο Αγλαντζιάς - Κέντρο «Ε»
6. Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μάρωνα - Κέντρο «ΣΤ»
7. Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μάρωνα - Κέντρο «Ζ»
8. Νέα Κτίρια Σωματείου Κέδρος - Κοτσιάτης - Κέντρο «Η»

ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ:

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο - Κέντρο «Θ»

ΛΕΜΕΣΟΣ:

1. Σχολή Saint Mary´s - Κέντρο «Ι»
2. Σχολή Saint Mary´s - Κέντρο «Κ»

ΠΑΦΟΣ:

Γραφείο Επάρχου Πάφου - Κέντρο «Λ»

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΤΙΝΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

Γυμνάσιο Αγλαντζιάς - Κέντρο «Α»

ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ:

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο - Κέντρο «Β»

ΛΕΜΕΣΟΣ:

Σχολή Saint Mary´s - Κέντρο «Γ»

ΠΑΦΟΣ:

Γραφείο Επάρχου Πάφου - Κέντρο «Δ»

 

(EΦυς)