Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-05-2021 12:44

Αφίξεις Τουριστών: Απρίλιος 2021

Τον Απρίλιο 2021 καταγράφηκαν 38.226 αφίξεις τουριστών, σε σύγκριση με μηδενικές αφίξεις τουριστών που καταγράφηκαν κατά τον Απρίλιο 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν εφαρμοστεί στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19. Με βάση τα συγκεκριμένα μέτρα, υπήρξε απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019 (που καταγράφηκαν 329.308 αφίξεις), παρατηρήθηκε μείωση 88,4% στις αφίξεις τουριστών.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 55.973 σε σύγκριση με 246.556 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 77,3% καθώς και μείωση 91,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 (686.783 αφίξεις).

Οι αφίξεις από τη Ρωσία υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον μήνα Απρίλιο 2021, αφού αποτέλεσαν το 41,7% (15.935) των συνολικών αφίξεων, ενώ οι αφίξεις από την Ελλάδα το 12,8% (4.900) και οι αφίξεις από το Ισραήλ το 12,6% (4.824).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Απρίλιο 2021 ήταν για ποσοστό 61,7% των τουριστών οι διακοπές, για 21,3% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 16,9% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Απρίλιο 2019, ποσοστό 78,4% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 14,3% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 7,3% για επαγγελματικούς λόγους.

Πίνακας 1

Σκοπός ταξιδιού

Ποσοστό (%)

Απρ. 19

Απρ. 20

Απρ. 21

Διακοπές

78,4

0,0

61,7

Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους

14,3

0,0

21,3

Επαγγελματικός

7,3

0,0

16,9


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Τουρίστες - Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών - Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα δεδομένα για τον Απρίλιο 2021 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Οι επιβάτες που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, διάφορες πληροφορίες αναφορικά με την πτήση τους, τη χώρα διαμονής τους, τον σκοπό της επίσκεψής τους, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός τουριστών που αφίχθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. Η αναγωγή των στοιχείων έγινε με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων κατά χώρα συνήθους διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός

Επικοινωνία

Λουκία Παναγίδου: Τηλ:+35722602152, Ηλ. Ταχ.: lpanagidou@cystat.mof.gov.cy

 

ΕΧ/ΕΧΡ