Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-05-2021 12:48

Πρόθεση δημοσίευσης Διαγωνισμού που αφορά στην κατασκευή της Φάσης Γ’ του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ανάρτησε την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 στο ηλεκτρονικό Σύστημα Προσφορών (e-Procurement) πρόθεση δημοσίευσης Διαγωνισμού για το έργο  που αφορά στην κατασκευή της Φάσης Γ’ του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας. 

Η εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού είναι η  25η Ιουνίου 2021 και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα €17 εκατομμύρια επιπλέον ΦΠΑ. 

Το έργο βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας και αφορά τη βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, Γ’ Φάση.  Τα όρια του έργου είναι ο υφιστάμενος κυκλικός κόμβος κοντά στον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας μέχρι τον κόμβο που οδηγεί στην Πύλα.  Το μεγαλύτερο μέρος του έργου ανήκει στην κοινότητα της Βορόκλινης, μικρό μέρος του έργου διέρχεται από την κοινότητα της Πύλας, τον Δήμο Λειβαδιών  και τον Δήμο Λάρνακας.

Το κύριο οδικό δίκτυο (μήκους περίπου 3,5 χλμ), περιλαμβάνει τέσσερεις λωρίδες κυκλοφορίας (δύο ανά κατεύθυνση), κτιστή κεντρική διαχωριστική νησίδα, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, λωρίδες πρασίνου, χώρους πρασίνου,  φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών τύπου «Pelican», στάσεις λεωφορείων, παρόδιους χώρους στάθμευσης και τέσσερεις ισόπεδους κυκλικούς κόμβους.  Το δευτερεύον οδικό δίκτυο (υπηρεσιακοί δρόμοι μήκους 4,5 χλμ) περιλαμβάνει μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, παρόδιους χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, διαβάσεις πεζών τύπου «Zebra» και υπερυψωμένες συμβολές.

Στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστούν μεταξύ άλλων 3 γέφυρες (μεγάλοι εγκάρσιοι ορθογωνικοί οχετοί) με πολλαπλή ορθογωνική διατομή (box culvets) και εργασίες διαμόρφωσης / τοπιοτέχνησης εξόδου και διάθεσής τους στη θάλασσα, θα γίνουν εργασίες τοπιοτέχνησης  χώρων πρασίνου και κυκλικών κόμβων,  εργασίες κατασκευής νέου δικτύου απορροής ομβρίων, εργασίες κατασκευής λιποπαγίδων, εργασίες κατασκευής νέου δικτύου άρδευσης, νέου δικτύου ύδρευσης, νέου δικτύου ανακυκλωμένου νερού, εργασίες υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών, εργασίες κατασκευής υποδομής νέου δικτύου μεταφοράς 132ΚV, εργασίες εγκατάστασης σύγχρονου οδικού φωτισμού,  εργασίες τοποθέτησης/κατασκευής/εγκατάστασης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και κατασκευή και εγκατάσταση πληροφοριακών/κατευθυντήριων πινακίδων.

 

(ΑΤ)