Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-06-2021 13:03

Ανακοινωθέν του Γραφείου του Προέδρου της Βουλής για την έκδοση «Πολιτισμός και αθλητισμός εν καιρώ πανδημίας: Προκλήσεις και Ενέργειες»

Η αναζωογόνηση της πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας αποτελεί ανάγκη κι όχι πολυτέλεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το συμπέρασμα που προκύπτει μέσα από τη νέα έκδοση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η έκδοση με τίτλο «Πολιτισμός και αθλητισμός εν καιρώ πανδημίας (Covid-19): Προκλήσεις και Ενέργειες» ανατέθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Δρος Αδάμου Αδάμου στους επιστημονικούς συνεργάτες του Γραφείου του, οι οποίοι εργάστηκαν στενά με την Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής.

Η εν λόγω έκδοση επικεντρώνεται στο συμπέρασμα ότι η ενδυνάμωση της πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας, στην πρωτόγνωρη αυτή κρίση που διανύουμε ως κοινωνία, θα έπρεπε να αποτελεί μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, αφού επιδρά ολιστικά ως φάρμακο στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Θεραπεύει σώμα και πνεύμα.

Προς το σκοπό αυτό η έκδοση/έρευνα καταδεικνύει στις δώδεκα ενότητες της τρόπους και εισηγήσεις τόσο από τους συντάκτες όσο και από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η πολιτιστική δημιουργία και η αθλητική δραστηριότητα του τόπου προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Εισηγήσεις οι οποίες, όπως σημειώνει στον πρόλογό του ο Δρ Αδάμος Αδάμου, θα μπορούσαν να τύχουν της ανάλογης αξιοποίησης από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, ώστε να φτάσουμε ακόμη πιο κοντά στο τέλος αυτής της δοκιμασίας.

Προσεχώς ολόκληρη η έκδοση στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων: www.parliament.cy    

(ΕΚ/ΕΧΡ)