Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-06-2021 18:41

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΚΕΠ

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι μελετά την αιτιολογημένη γνώμη που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ).

Το θέμα τυγχάνει χειρισμού από την Νομική Υπηρεσία, η οποία σε συνεργασία με ξένους εμπειρογνώμονες, θα απαντήσει εντός της δίμηνης προθεσμίας που δόθηκε. Ως εκ τούτου στο παρόν στάδιο θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που ενδεχόμενα θα επηρεάσουν την υπό εξέλιξη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοκρατία, πέραν του οριστικού τερματισμού του προγράμματος από 1ης Νοεμβρίου 2020, με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διόρισε Ερευνητική Επιτροπή, η οποία του παρέδωσε την τελική της έκθεση την οποία και μελετά για οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες.  

Σημειώνεται ότι ήδη έχει καταχωρηθεί ενώπιον Δικαστηρίου η πρώτη ποινική υπόθεση που αφορά σε πέντε φυσικά και τέσσερα νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιμετωπίζουν συνολικά 37 κατηγορίες, ενώ παράλληλα και άλλες υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Αστυνομία.  

 (ΕΦυς)