Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-06-2021 13:40

Απασχόληση Kυβέρνησης ανά κατηγορία: Μάιος 2021 – Συνολική απασχόληση: 53.308 (Αύξηση 1,9%)

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Μάιο του 2021 αυξήθηκε κατά 983 άτομα (1,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και έφτασε τα 53.308 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 982 άτομα (-3,5%), από 27.668 σε 26.686 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 2.010 άτομα (12,4%) φθάνοντας τις 18.195 σε σχέση με 16.185 άτομα τον Μάιο του 2020.

Σε σχέση με τον Μάιο του 2020 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (7,6%) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,1%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,4%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-3,9%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (34,5%).

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας  (0,1%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-0,3%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,2%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,1%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,2%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,2%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-0,9%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,3%)

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμόςατόμων

 

% Μεταβολή

 

Μαϊ. 2020

Απρ. 2021

Μαϊ. 2021

 

Μαϊ.21/ Μαϊ.20

Μαϊ.21/

   Απρ.21

Δημόσια

Υπηρεσία

Σύνολο

17.332

17.330

17.355

 

0,1%

0,1%

Μόνιμοι

11.053

10.652

10.662

 

-3,5%

0,1%

Έκτακτοι

6.279

6.678

6.693

 

6,6%

0,2%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

13.793

14.897

14.848

 

7,6%

-0,3%

Μόνιμοι

9.648

9.275

9.274

 

-3,9%

0,0%

Έκτακτοι

4.145

5.622

5.574

 

34,5%

-0,9%

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.728

12.709

12.678

 

-0,4%

-0,2%

Μόνιμοι

6.967

6.762

6.750

 

-3,1%

-0,2%

Έκτακτοι

5.761

5.947

5.928

 

2,9%

-0,3%

Σύνολο

Σύνολο

43.853

44.936

44.881

 

2,3%

-0,1%

Μόνιμοι

27.668

26.689

26.686

 

-3,5%

0,0%

Έκτακτοι

16.185

18.247

18.195

 

12,4%

-0,3%

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.472

8.401

8.427

 

-0,5%

0,3%

Γενικό Σύνολο

 

52.325

53.337

53.308

 

1,9%

-0,1%

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες 

Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν στην απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση.

Επικοινωνία

Γιώργος Αλεξ. Γεωργίου: Τηλ: 22602233, Ηλ. Ταχ.: galgeorgiou@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: 22602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

(ΑΦ/ΕΧΡ)