Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-06-2021 14:47

Ανακοινώσεις Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας αναφορικά με εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει ότι από τις 14/6/2021 θα εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στις οδούς Ιονίου και Ιουλιανού  στην περιοχή Εκάλης, στο Δήμο Λεμεσού. Οι εργασίες στις οδούς αυτές  θα διαρκέσουν μέχρι τις 5/7/2021.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει επίσης ότι από τις 16/6/2021 θα εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στις οδούς Γερανείων, Κρέοντος και Λυσικάτους στην περιοχή Εκάλης, στο Δήμο Λεμεσού. Οι εργασίες στις οδούς αυτές θα διαρκέσουν μέχρι τις 7/7/2021.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Παρακαλείται το κοινό όπως είναι προσεκτικό και ακολουθεί τα σήματα τροχαίας.

 

(ΙΚ/ΣΧ)