Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-06-2021 15:34

Παρουσίαση ψηφίσματος για «Ελευθερία Έκφρασης και Ψηφιακές Τεχνολογίες» από τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Στο διαδικτυακό Συνέδριο Υπουργών αρμόδιων για τα Μέσα Ενημέρωσης και την Κοινωνία της Πληροφορίας, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη – Νοήμονες Πολιτικές: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τα Μέσα Ενημέρωσης και τη Δημοκρατία», συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Δρ Στέλιος Χειμώνας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, που συνδιοργανώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Δρ Χειμώνας παρουσίασε σχετικό ψήφισμα που αφορά «Ελευθερία Έκφρασης και Ψηφιακές Τεχνολογίες».

Όπως ανέφερε ο Δρ Χειμώνας, η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Παράλληλα, και δεδομένης της διείσδυσης και ευρείας χρήσης της τεχνολογίας σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής και κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας - και ειδικότερα στον τομέα της ενημέρωσης αλλά και του νέου, διαδραστικού και ανοικτού διαδικτυακού περιβάλλοντος πληροφόρησης - καθίσταται επιτακτική ανάγκη η λήψη άμεσης και στοχευμένης δράσης για προάσπιση όλων των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιών, τόσο των επαγγελματιών του τομέα όσο και των πολιτών, πρόσθεσε. Οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση και η αυτοματοποίηση μπορούν και θα πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος της κοινωνίας, είπε, συμπληρώνοντας ότι οι προκλήσεις που εγείρονται μπροστά μας είναι τεράστιες.

Η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, συνέχισε ο κ. Χειμώνας, έγκειται στην ανάγκη προώθησης των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων, προτύπων και μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, που να διασφαλίζουν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη αλλά και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, που όχι μόνο δεν θα πλήττουν αλλά θα ενισχύουν την προστασία των ελευθεριών των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ιδιωτικότητας μέσα στην κοινωνία της πληροφορίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, είπε ο κ. Χειμώνας, η σύμπνοια και η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των κρατών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Μαζί, συνέχισε, θα πρέπει να καθορίσουμε τις ψηφιακές αρχές πάνω στις οποίες θα οικοδομηθεί μία ανθεκτική και δυναμική ψηφιακή κοινωνία, που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για ένα δημοκρατικό, πλουραλιστικό, χωρίς αποκλεισμούς και ανοιχτό περιβάλλον.

Ο Δρ Χειμώνας τόνισε πως «Τα κράτη φέρουν το πρωταρχικό καθήκον να σέβονται, να προωθούν και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου. Το ψήφισμα ‘’Ελευθερία της έκφρασης και ψηφιακές τεχνολογίες’’ ενσωματώνει την ισχυρή δέσμευση των κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης να εντάξουν την τεχνολογική κοινωνική ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας ψηφιακής ατζέντας.»

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση αντίστοιχων ψηφισμάτων σε όλες τις θεματικές ενότητες συζήτησης, ενώ με το πέρας του συνεδρίου υιοθετήθηκε η Διακήρυξη της Λευκωσίας.

ΕΧ/ΣΧ