Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-06-2021 12:07

Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη διάσκεψη τύπου για τη δράση «Το νερό είναι στα χέρια μας»

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη διάσκεψη τύπου για την έναρξη της ενδιαφέρουσας δράσης «Το νερό είναι στα χέρια μας», που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Στροβόλου, το Κέντρο Μελετών ΑΚΤΗ και η ελληνική εταιρεία απορρυπαντικών Finish, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης.  Η δράση αυτή, που έχει ως στόχο να εξοικονομήσει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού σε χώρους εστίασης στον Δήμο Στροβόλου, αναμφισβήτητα συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση και στην εξοικονόμηση του νερού, του πιο σημαντικού φυσικού πόρου για τη χώρα μας. 

Το νερό, στοιχείο απαραίτητο για τον άνθρωπο, είναι απόλυτα συνυφασμένο με την ύπαρξη ζωής, σε όλες τις μορφές της, και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, που η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού εξαρτάται από την αξιοποίηση μη συμβατικών πηγών, όπως η αφαλάτωση του θαλασσινού και η επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού, η ορθολογική χρήση του αποτελεί στρατηγικό στόχο ύψιστης σημασίας. Αυτό φαίνεται και από την έμφαση που δόθηκε στις προτάσεις της χώρας μας για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κάτω από τον άξονα της ταχείας μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία, περιλήφθηκαν έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύοντας στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων μας.

Πέραν τούτου, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες είναι ήδη αισθητές στον τόπο μας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών μας, μέσω της προωθούμενης νέας εθνικής υδατικής στρατηγικής, για διασφάλιση της επάρκειας νερού καλής ποιότητας, για όλες τις χρήσεις.  Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προχώρησε στην υλοποίηση μεγάλων υδατικών έργων για αποθήκευση και αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων, ενώ προωθεί και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την αποτελεσματική διαχείριση του νερού και τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης.  Οι πολιτικές μας, συνεπώς, επικεντρώνονται στην αειφόρο ανάπτυξη των υδατικών πόρων, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής, που απορρέει από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, στη βάση των αρχών της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης.

Αναπόσπαστος πυλώνας της υδατικής μας στρατηγικής αποτελεί και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία του νερού και της ανάγκης σωστής διαχείρισής του. Και η  δράση «Το νερό είναι στα χέρια μας», κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, αφού επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε να χρησιμοποιεί το διαθέσιμο νερό με σύνεση. Μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να κάνουμε χρήση του νερού και όχι κατάχρηση, ακόμα και σε περιόδους που δεν το στερούμαστε.

Θα ήθελα, λοιπόν, κλείνοντας, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της καινοτόμου αυτής δράσης, η οποία συμβάλει στην προσπάθεια της Πολιτείας για καλλιέργεια υδατικής συνείδησης και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη συνετή χρήση και στην εξοικονόμηση του νερού. Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία σε αυτή την τόσο αξιόλογη προσπάθεια.

(ΜΑΚ)