Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-07-2021 13:30

Ανακοινώσεις Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς και μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της, http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν διορισμούς και μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών ως ακολούθως:

  1. Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης           
  2. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


(ΜΒ/ΣΧ)