Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-07-2021 11:52

Ανακοινώσεις Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για προαγωγές και για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

  1. Πρόσκληση για Παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Μονίμων
  2. Συνεντεύξεις για Προαγωγές στη θέση Επιθεωρητή Α ΜΓΕ για την Οικιακή Οικονομία

 

IK