Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-09-2021 19:33

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας κας Ζέτας Αιμιλιανίδου σε μουσική παράσταση που διοργανώνει το Σωματείο «Δικαίωμα Ελπίδας» για άτομα με αναπηρίες

Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να χαιρετίσω την πρώτη εκδήλωση του Σωματείου σας και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που έχετε λάβει με στόχο την ενίσχυση της συντήρησης του Κέντρου Ημέρας για παιδιά με αναπηρίες άνω των 21 ετών.

Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι λαμβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες και επίσης είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι στόχοι, τους οποίους έχετε θέσει, συμβαδίζουν με τον στόχο της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τα άτομα με αναπηρίες.

Πεποίθηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ότι τα παιδιά με αναπηρίες είναι ισότιμα μέλη στην κοινωνία μας, φτάνει η πολιτεία να τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια και φυσικά τις ευκαιρίες που τους αξίζουν, για την επίτευξη της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και της ενεργούς συμμετοχής και δραστηριοποίησης  τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους. 

Μια από αυτές αποτελεί η κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Πέρα από ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο, η Σύμβαση είναι ένας πρακτικός χάρτης πορείας για μελλοντικές δεκαετίες και ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των ατόμων με αναπηρίες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και των κρατών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

Αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο, στα πλαίσια του οποίου τα κράτη μέρη οφείλουν να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρία, την πλήρη απόλαυση όλων των δικαιωμάτων τους.

Η σημερινή εκδήλωση προωθεί αναμφισβήτητα τα δικαιώματα και την ισότητα των ατόμων με αναπηρία δίνοντας τους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες απολαμβάνοντας το δικαίωμα αυτό σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά. Η εξάλειψη των εμποδίων και των φραγμών στην καθημερινότητα των παιδιών με αναπηρίες, είναι μία από τις προϋποθέσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ που επιτυγχάνεται μέσα από τη δική σας συνεργασία.

Είναι πολύ σημαντικό ότι αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και ειδικά των παιδιών με αναπηρία να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους, στην πολιτιστική ζωή και ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της δυνατότητας να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δημιουργικές, καλλιτεχνικές και διανοητικές δυνατότητες, όχι μόνο προς όφελος τους, αλλά και για τον εμπλουτισμό της κοινωνίας.

Κλείνοντας, σας συγχαίρω ακόμη μια φορά για το έργο σας, που συμβάλλει στην  ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Είμαι απόλυτα βέβαιη ότι, χάρη στις κοινές προσπάθειες και στα στοχευμένα μέτρα όλων μας, το μέλλον των ατόμων με αναπηρίες στη χώρα μας θα είναι απαλλαγμένο από διακρίσεις, κοινωνικό αποκλεισμό και ανισότητα και θα μπορούν να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση και στο έργο σας.

Σημ.: Τον χαιρετισμό ανέγνωσε, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, η Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης κα Μαρία Αβραάμ.

(ΜΓ/ΝΓ/IK)