Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-10-2021 11:30

Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην Παρουσίαση της Μακροχρόνιας Στρατηγικής για την Κυπριακή Ναυτιλία

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση, η οποία αποσκοπεί στην παρουσίαση της μακροχρόνιας Εθνικής Στρατηγικής για την Κυπριακή Ναυτιλία, το λεγόμενο “SEA Change 2030”.

Διαχρονικά, οι εκάστοτε Κυβερνήσεις αναγνώριζαν τη σημασία που διαδραματίζει η κυπριακή ναυτιλία και μέσω σχετικών πρωτοβουλιών, δράσεων και παροχή κινήτρων, αλλά και αγαστής συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, επιτεύχθηκε η καταξίωση της μικρής Κύπρου σε ένα αξιόλογο ναυτιλιακό κέντρο, με σημαντικό εκτόπισμα στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή. 

Την ίδια στιγμή, ως επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της ναυτιλιακής διοίκησης, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον διεθνή ανταγωνισμό και στις σχετικές προκλήσεις, προ τριετίας λήφθηκε η απόφαση δημιουργίας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Μια απόφαση που ήδη αποδίδει καρπούς, καθώς:

  • Ο κυπριακός στόλος, ο οποίος βρίσκεται στην 11η θέση παγκόσμια και στην 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ξεπεράσει, για πρώτη φορά από την ένταξη μας στην ΕΕ, τα 25 εκατομμύρια σε ολική χωρητικότητα.   
  • H Κύπρος αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.
  • Kαταγράφεται αυξητική τάση στην εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, οι ναυτιλιακές εταιρείες που εντάσσονται στο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα στην τελευταία δεκαετία. Από 97 εγγεγραμμένες εταιρείες το 2012, οι εταιρείες αυξήθηκαν σε 173 το 2017, αριθμώντας σήμερα, στα τρία χρόνια λειτουργίας του Υφυπουργείου, τις 275. 
  • Επιπρόσθετα, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός εταιρειών που προσφέρουν παρεμφερείς και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη ναυτιλία, ενώ επιδεικνύεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έλευση νέων εταιρειών.  
  • Όσον αφορά την απασχόληση στον ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα, στην Κύπρο απασχολούνται σήμερα στην ξηρά πέραν των εννέα χιλιάδων ατόμων, ενώ οι ναυτικοί που εργοδοτούνται στα υπό κυπριακής σημαίας πλοία ανέρχονται στις 55 χιλιάδες.
  • Ταυτόχρονα, η προσέλκυση νέων εργαζομένων στα ναυτιλιακά και ναυτικά επαγγέλματα παρουσιάζει σημαντικότατη αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, οι Κύπριοι σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κύπρου και Ελλάδας διπλασιάστηκαν την τελευταία οκταετία, από 128 το 2012 στους 269 κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο, με την Κυβέρνηση να στηρίζει τις ναυτικές σπουδές με υποτροφίες και χορηγίες εκπαίδευσης ύψους 300 χιλιάδων ευρώ ετησίως.

Τα πιο πάνω καταδεικνύουν την ψήφο εμπιστοσύνης στις πολιτικές που ακολουθούμε για διατήρηση και ενίσχυση των οικονομικών μας κινήτρων, καθώς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όσους εμπλέκονται στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ιδιαίτερα στις πλοιοκτήτριες και πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες που επιλέγουν την Κύπρο ως βάση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Το πλέον σημαντικό είναι το γεγονός πως παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, η ναυτιλία αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτική, συνεχίζοντας να αποτελεί έναν από τους κύριους στυλοβάτες της κυπριακής οικονομίας, καθώς η συνεισφορά του τομέα κυμάνθηκε στο 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, στα ίδια δηλαδή επίπεδα με τα προηγούμενα έτη, δηλαδή προ της πανδημίας.

Και αναφερόμενος στην πανδημία, οφείλω να αναφερθώ στην εκτίμηση και κοινωνική ευαισθησία της Κυβέρνησης προς τους εταίρους μας στη ναυτιλία, μέσω της άμεσης ανταπόκρισης σε σχέση με το ανθρωπιστικό θέμα της αλλαγής πληρωμάτων και τον επαναπατρισμό πέραν των 25 χιλιάδων ναυτικών, από τους κυπριακούς λιμένες. 

Επιπλέον, η Κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή εθνικό πρόγραμμα για εμβολιαστική κάλυψη 40 χιλιάδων ναυτικών που εργοδοτούνται σε πλοία υπό κυπριακή σημαία ή σε πλοία που η διαχείριση τους γίνεται από την Κύπρο.

Οι πιο πάνω θετικές επιδόσεις δεν πρέπει να μας οδηγούν σε εφησυχασμό, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά  ότι ο τομέας της ναυτιλίας λειτουργεί σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Είναι για αυτό που απαιτείται καινοτόμος στρατηγικός σχεδιασμός που με τη σειρά του θα υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα και τη συνεχή προσέλκυση νέων επενδύσεων. 

Επιδίωξη μας είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε η κυπριακή ναυτιλία να καταστεί ακόμη πιο ευέλικτη, ανταγωνιστική και σύγχρονη, ούτως ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αναφυόμενες προκλήσεις, αλλά και να εκμεταλλεύεται τις όποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται για ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή.

Αυτές είναι οι επιδιώξεις του στρατηγικού οράματος που παρουσιάζουμε σήμερα υπό τον τίτλο “SEA Change 2030”.

Ένα όραμα που εδράζεται στους πυλώνες της Αειφορίας, της Εξωστρέφειας και της Προσαρμοστικότητας, με συνολικά 35 στοχευμένες δράσεις.

Οι πλείστες δράσεις ευθυγραμμίζονται με το νέο μοντέλο ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, ιδιαίτερα τις στοχεύσεις που αφορούν τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και αναμένεται να εμβολιάσουν την υπό διαμόρφωση Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου “Όραμα 2035”.

Η όλη στρατηγική έχει καταρτιστεί ύστερα από διαβουλεύσεις του Υφυπουργείου Ναυτιλίας με τη διεθνή και εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών, βεβαίως, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει αυτό που οι σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλίας υπαγορεύουν και επιτάσσουν.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σημειώσω πως η εν λόγω στρατηγική δεν θα είναι στατική, αλλά μέσω συστηματικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα αναθεωρείται και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Τη Μακροχρόνια Στρατηγική για την Κυπριακή Ναυτιλία και τις σχετικές δράσεις θα αναπτύξει ο Υφυπουργός ευθύς αμέσως και, συνεπώς, δεν θα επεκταθώ στις πρόνοιες των συγκεκριμένων δράσεων.

Προτού δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και ιδιαίτερη εκτίμηση στην Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα στο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, για τη διαχρονική στήριξη και εμπιστοσύνη που τα μέλη τους επιδεικνύουν στη Κυπριακή Ναυτιλία, όπως καταδεικνύεται και από τη θετική συμβολή τους στην κατάρτιση της νέα εθνικής στρατηγικής.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να προσφέρει την αμέριστη στήριξη της στη ναυτιλία και μέσα από την εθνική στρατηγική, η οποία προάγει την εξωστρέφεια, θα συνεχίζει να εδραιώνει περαιτέρω τις συνέργειες ανάμεσα στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, με πρόθεση να αφουγκραζόμαστε άμεσα και να ανταποκρινόμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες του τομέα. 

Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως μέσα από τις ισχυρές αυτές συνέργειες και την εποικοδομητική συνεργασία που έχει ήδη καλλιεργηθεί και εμπεδωθεί θα επιτύχουμε την αποτελεσματική προώθηση των φιλόδοξων, αλλά υλοποιήσιμων δράσεων που έχουμε θέσει.

(ΡΜ/ΝΓ/ΙΚ)