Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-10-2021 13:36

Παρέμβαση Βουλευτή κ. Χάρη Γεωργιάδη σε Άτυπη Ανταλλαγή Απόψεων μεταξύ των Προέδρων της COSAC και της Εκτελεστικής Αντιπρ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ψηφιακής μετάβασης

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρης Γεωργιάδης συμμετείχε, σήμερα, σε Άτυπη Ανταλλαγή Απόψεων μεταξύ των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) και της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Margrethe Vestager, αρμόδιας για θέματα ψηφιακής μετάβασης. Θέμα της ανταλλαγής απόψεων ήταν η προτεινόμενη Δέσμη Νομοθετικών Μέτρων για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και Αγορές.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε την ανάγκη για βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών και αγορών. Η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδιαιτέρως μετά την πανδημία του κορωνοϊού, ανέδειξε τη σημασία δημιουργίας μίας ασφαλούς και ανταγωνιστικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, ο σαφέστερος καθορισμός των υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών και των δικαιωμάτων των χρηστών μέσω εναρμονισμένων κανόνων είναι αναγκαίος. Η πρόταση της Επιτροπής για τη Δέσμη Νομοθετικών Μέτρων, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, θα προσδώσει πρόσθετη αξία στην υπάρχουσα ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα αυτό.

Επιπρόσθετα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η συλλογική δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι εκ των ων ουκ άνευ στη σημερινή εποχή, κατά την οποία τα δικαιώματα των πολιτών στον κυβερνοχώρο χρήζουν περισσότερης προστασίας. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι οι πρόνοιες των Νομοθετικών Μέτρων οφείλουν να είναι συμβατές με την υπόλοιπη ενωσιακή νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

(ΕΚ/ΣΧ)

 

Σχετικά Ανακοινωθέντα