Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-10-2021 10:35

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου, στη Βενετία

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου μεταβαίνει αύριο, 14 Οκτωβρίου 2021, στη Βενετία, για να συμμετάσχει, εκπροσωπώντας την Επιτροπή Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), στην 128η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή της Βενετίας).

Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης θα είναι η συνεργασία της Επιτροπής της Βενετίας και της ΚΣΣΕ στην εξέταση νομοθεσιών, που θέσπισαν ή τροποποίησαν πρόσφατα κράτη μέλη του Οργανισμού και που ενδεχομένως να προσκρούουν σε βασικές πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Θα συζητηθούν επίσης οι επικαιροποιημένες Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας, οι οποίες αφορούν σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και νομοσχέδια που τροποποιούν εκλογικούς και άλλους βασικούς νόμους κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

(ΜΓ/ΣΧ)

Σχετικά Ανακοινωθέντα