Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-10-2021 14:30

Συνάντηση Αρχής Λιμένων Κύπρου με Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων

Πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 12/10/2021, συνάντηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού με αντιπροσωπεία του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούμενη από τους Ανδρέα Παναγιώτου, Προϊστάμενο, και Πάρη Σαμούτη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που άπτονται του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων σε σχέση με τον ρόλο της Αρχής Λιμένων Κύπρου σε περιπτώσεις κρίσεων, ενώ τονίστηκε από τις δυο πλευρές η αδήριτη ανάγκη πλήρους συντονισμού μεταξύ του Τμήματος και της Αρχής στα θέματα αυτά. Ο Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου εξέφρασε την πλήρη σύμπνοια του Οργανισμού, όσον αφορά στη συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ τόνισε παράλληλα τη θεσμοθέτηση σημείων άμεσης επικοινωνίας και τον ευρύτερο ρόλο της Αρχής Λιμένων Κύπρου και την εμπλοκή της σε διάφορα σχέδια δράσης.

(ΝΓ/ΣΧ)