Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-10-2021 14:33

Ανακοινώσεις Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αναφορικά με διορισμούς και μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημερώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

  1. Ανακοίνωση για υποψήφιους εκπαιδευτικούς στη Μέση Γενική Εκπαίδευση (Ειδικότητα Θρησκευτικών)
  2. Διορισμό με σύμβαση και τροποποίηση διορισμού στη Μέση Γενική Εκπαίδευση.
  3. Έκτακτη μετάθεση εκπαιδευτικού λειτουργού Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
  4. Έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.
  5. Έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
  6. Διορισμούς με σύμβαση εκπαιδευτικών λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.
  7. Διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση.

(ΕΚ/ΕΧΡ)

Σχετικά Ανακοινωθέντα