Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-10-2021 15:01

Υποβολή δήλωσης πρόθεσης παραγωγής Πιστοποιημένου Πατατόσπορου και εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών Πατατόσπορου

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καλεί τους παραγωγούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου όπως υποβάλουν δήλωση πρόθεσης παραγωγής Πιστοποιημένου Πατατόσπορου και εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών Πατατόσπορου, στο Τμήμα Γεωργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα δηλώσεων από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και η περίοδος υποβολής λήγει στις 19 Νοεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί αφού θα έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους για παραγωγή πατατόσπορου, πρέπει αμέσως μετά τη φύτευση των αγρών παραγωγής πατατόσπορου να υποβάλουν αίτημα για την παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου, συμπληρώνοντας αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα παραγωγής πιστοποιημένου πατατόσπορου. Σχετικά έντυπα μπορούν να προμηθευτούν από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2022 για τις Επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας, και στις 25 Φεβρουαρίου, 2022 για την Επαρχία Λευκωσίας. Αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν των ημερομηνιών αυτών δεν θα παραλαμβάνονται.

Τονίζεται ότι η εμπορία, δωρεάν ή επ’ αμοιβή, πατατόσπορου επιτρέπεται μόνο εφόσον η όλη διαδικασία παραγωγής του πατατόσπορου έχει πιστοποιηθεί επίσημα από τους αρμόδιους Επιθεωρητές του Τμήματος Γεωργίας, και ο πατατόσπορος είναι σε κλειστή συσκευασία η οποία φέρει την κατάλληλη σήμανση.

(ΝΓ/ΙΚ)