Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-10-2021 15:49

Έκδοση βιβλίου «Μύθοι και Αλήθειες» για τα ζώα της Κύπρου

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), έχοντας διαχρονικά τα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης ως προτεραιότητα των πολιτικών του, έχει εκδώσει το βιβλίο «Μύθοι και Αλήθειες» για τα Ζώα της Κύπρου. Η παρούσα έκδοση είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΥΠΠΑΝ με το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ). Για την έκδοσή του εργάσθηκαν λειτουργοί της Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπως επίσης και λειτουργοί του ΥΓΑΑΠ.

Μέσα από απλά κείμενα, πλαισιωμένα από παραστατική εικονογράφηση, αλλά και μια σειρά δημιουργικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, το βιβλίο εξετάζει έξι «παρεξηγημένα» είδη ζώων που ζουν στην Κύπρο, το ανθρωποπούλι, την αράχνη, την αλεπού, τη νυχτερίδα, το φίδι και τον σκαντζόχοιρο, επιχειρώντας να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους στην κατάργηση στρεβλώσεων και λανθασμένων αντιλήψεων που επικρατούν σε σχέση με αυτά. Ζητούμενό του είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια του σεβασμού και στη μείωση των κινδύνων εξαφάνισής τους.

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Β’, Γ’ και Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους στο σχολείο, στο σπίτι, στο πεδίο κ.λπ. παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες δημιουργικής μάθησης και ευαισθητοποίησης σε μικρούς και μεγάλους, που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας του τόπου μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα έκδοση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα διεπιστημονικής συνεργασίας επιστημόνων από ποικίλα πεδία (βιοποικιλότητας, προστασίας και διατήρησης της φύσης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης), αλλά και κοινής προσπάθειας φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου για παραγωγή εκπαιδευτικών και μαθησιακών εργαλείων υψηλής ποιότητας.

ΙΠ