Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-10-2021 11:21

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη σε συνάντηση της Πλατφόρμας της Κοινωνίας των Πολιτών, στη Βαρσοβία

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, Ειδικός Αντιπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, συμμετείχε χθες σε συνάντηση της Πλατφόρμας της Κοινωνίας των Πολιτών που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία με θέμα «Ανθρώπινη διάσταση στον ΟΑΣΕ: Αναβίωση βασικών αρχών από το παρελθόν, ατενίζοντας το μέλλον».

Σε παρέμβασή του, ο κ. Χατζηγιάννη τόνισε ότι, ενώ ο ΟΑΣΕ αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και στις τρεις διαστάσεις της δράσης του (πολιτική-ασφάλειας, οικονομική-περιβαλλοντική και ανθρώπινη), αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες στην ανθρώπινη διάσταση. Επισήμανε ότι η όξυνση των γεωπολιτικών εντάσεων εντός του ΟΑΣΕ έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η μη πραγματοποίηση της Συνάντησης για την Εφαρμογή της Ανθρώπινης Διάστασης, τόνισε ο Κύπριος βουλευτής, αποτελεί ένδειξη των επιπτώσεων αυτών. Ο κ. Χατζηγιάννη υπογράμμισε την ανάγκη ενεργοποίησης πιο αποτελεσματικών μηχανισμών ώστε τα κράτη να λογοδοτούν πραγματικά για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στον τομέα της ανθρώπινης διάστασης.

Ο κ. Χατζηγιάννη τόνισε, τέλος, τη σημασία της συμμετοχής οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες του ΟΑΣΕ, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ύπαρξη δυσκολιών, λόγω της μη ύπαρξης της αναγκαίας συναίνεσης εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ.   

(ΜΓ/ΙΚ)