Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-10-2021 13:24

Εκπαίδευση αιτητών του Μέτρου 14 για τα θέματα καλής διαβίωσης των αιγοπροβάτων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2021, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού η εκπαίδευση των νέων αιτητών για τα θέματα καλής διαβίωσης των αιγοπροβάτων. Έχουν διεξαχθεί συνολικά τέσσερις εκπαιδεύσεις παγκύπρια.

Για τη Δ’ προκήρυξη του Μέτρου έχουν παραληφθεί και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από τον ΚΟΑΠ 338 αιτήσεις. 

Το Μέτρο 14 με την ολοκλήρωση των πληρωμών θα διαθέσει στους δικαιούχους αιγοπροβατοτρόφους κονδύλια περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ.

(ΜΓ/ΣΧ)