Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-10-2021 15:05

Παγκόσμια Ημέρα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – 14 Οκτωβρίου 2021

H 14η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Hλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το ρεύμα ΑΗΗΕ θεωρείται ιδιαίτερο και δύσκολο ρεύμα προς διαχείριση γιατί περιέχει μεγάλη γκάμα προϊόντων (αφού ΗΗΕ θεωρείται ότι μπαίνει στη πρίζα ή δέχεται μπαταρίες), είναι το πλέον αυξανόμενο ρεύμα παραγωγής αστικών αποβλήτων (με ρυθμό ανάπτυξης τριπλάσιο από τα υπόλοιπα απόβλητα στην ΕΕ) και περιέχει πολύτιμα μέταλλα όπως χαλκό, χρυσό και ασήμι κλπ αλλά και επικίνδυνα βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο και εξασθενές χρώμιο, που, αν δεν διαχειριστεί σωστά, προκαλεί ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επίσης κάθε τόνος ανακυκλωμένων ΑΗΗΕ αποφεύγει περίπου την παραγωγή δύο τόνων εκπομπών CO2. Εάν όλοι κάνουμε το σωστό με τα ηλεκτρονικά μας απόβλητα, θα βοηθήσουμε στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών CO2 και κατ’ επέκταση τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών σε παγκόσμιο επίπεδο φέτος (2021) το βάρος του ρεύματος των ΑΗΗΕ θα ανέλθει σε 57,4 εκατομμύρια τόνους - μεγαλύτερο και από το βάρος του Σινικού Τείχους της Κίνας, του βαρύτερου τεχνητού αντικειμένου της γης. Μόνο το 17,4 % της πιο πάνω ποσότητας, η οποία εμπεριέχει μείγμα επιβλαβών ουσιών και πολύτιμων υλικών θα καταγραφεί ότι έχει τύχει ορθολογικής διαχείρισης, δηλαδή να συλλεχθεί, να επεξεργαστεί και να ανακυκλωθεί σωστά.

Η παγκόσμια παραγωγή ΑΗΗΕ, αυξάνεται ετησίως κατά 3-4%, πρόβλημα που αποδίδεται στα αυξανόμενα ποσοστά κατανάλωσης ηλεκτρονικών ειδών, μικρότερους κύκλους ζωής προϊόντων και περιορισμένες επιλογές επισκευής.

Πολλές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτής της αυξανόμενης ανησυχίας, αλλά καμία από αυτές δεν μπορεί να είναι πλήρως αποτελεσματική χωρίς τον ενεργό ρόλο και τη σωστή εκπαίδευση των καταναλωτών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην Ευρώπη, 11 από τα 72 ΗΗΕ σε ένα μέσο νοικοκυριό δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή είναι σπασμένα. Ετησίως ανά πολίτη, άλλα 4 έως 5 κιλά αχρησιμοποίητων ΗΗΕ αποθηκεύονται στην Ευρώπη πριν από την απόρριψή τους.

Φέτος, δίνεται έμφαση στον καθοριστικό ρόλο που έχει ο καθένας μας για να κάνει την κυκλικότητα πραγματικότητα για τα ΗΗΕ.

Με αφορμή την Ημέρα Διαχείρισης ΑΗΗΕ υπενθυμίζεται στο κοινό να ανακυκλώνει τα ΗΗΕ του στα πράσινα σημεία ή στα σημεία συλλογής του Οργανισμού WEEE Cyprus. Τα σημεία συλλογής του οργανισμού βρίσκονται τοποθετημένα σε μεγάλα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών, σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και εξοπλισμού πληροφορικής και για λαμπτήρες σε σημεία πώλησης λαμπτήρων και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΑΗΚ. Ο πιο εύκολος και άμεσος τρόπος για να βρείτε που βρίσκεται το πιο κοντινό σας σημείο συλλογής ανάλογα με τον εξοπλισμό που θα θέλατε να απορρίψετε είναι μέσω της ιστοσελίδας της WEEE Cyprus www.weeecyprus.com.cy ή στο τηλέφωνο 70009333.

Το κοινό πρέπει να έχει υπόψη του τα πιο κάτω:

  1. Με την αγορά ΗΗΕ έχει ήδη πληρώσει τη διαχείριση του ΗΗΕ όταν αυτό γίνει απόβλητο οπότε και πρέπει να το οδηγήσει σε ενδεδειγμένο σημείο συλλογής για περαιτέρω ορθή διαχείριση π.χ. πράσινο σημείο, κατάστημα πώλησης ΗΗΕ.
  2. Όταν προμηθεύεται νέο ΗΗΕ, μπορεί να επιστρέψει τουλάχιστον δωρεάν τα αντίστοιχα ΑΗΗΕ, με αντιστοιχία ένα (1) προς ένα (1) εφόσον ο εξοπλισμός αυτός είναι ισοδύναμου τύπου και επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον προσφερόμενο εξοπλισμό.
  3. Οποιαδήποτε πράξη οικιακού χρήστη ΗΗΕ που οδηγεί σε ακατάλληλο τρόπο διάθεσης (π.χ. απόρριψη στα κοινά σκουπίδια, στο πεζοδρόμιο, σε χωράφια) αποτελεί παράπτωμα και υπόκειται σε εξώδικη ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Νόμου.

(ΜΓ/ΕΧΡ)