Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-06-2018 14:38

Απασχόληση στον ευρύ Δημόσιο Τομέα: 1ο τρίμηνο 2018

Σύνολο εργαζομένων 67.338

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταv στον ευρύ Δημόσιο Τομέα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 ήταν 67.338. Στη γενική κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις 61.434 και στις εταιρείες και επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 5.904.

Στη γενική κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές που απασχολούσαν, 51.314, 5.962 και 4.158 άτομα αντίστοιχα.

 

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση στον ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.214 άτομα (1,84%). Στην κεντρική κυβέρνηση υπάρχει αύξηση κατά 1.334 άτομα (2,38%) ενώ μείωση παρατηρείται στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση κατά 74 άτομα (-1,24%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 46 άτομα (-1,09%).

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση στον ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 72 άτομα (0,11%). Η κεντρική κυβέρνηση παρουσίασε αύξηση κατά 98 άτομα (0,17%) και οι εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 32 άτομα (0,54%). Οι Τοπικές Αρχές σημείωσαν μείωση κατά 58 άτομα (-1,38%).

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

 

1ο Τρίμηνο 2017

4ο Τρίμηνο 2017

1ο Τρίμηνο 2018

 

1ο Τρίμηνο 2018/17

1ο Τρίμηνο 2018/

4ο Τρίμηνο 2017

Γενική Κυβέρνηση

60.146

    61.394

    61.434

 

2,14

0,07

Κεντρική Κυβέρνηση

55.942

57.178

57.276

 

2,38

0,17

Κυβέρνηση

50.043

51.215

51.314

 

2,54

0,19

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

5.899

5.963

5.962

 

1,07

-0,02

Τοπικές Αρχές

4.204

4.216

4.158

 

-1,09

-1,38

Δημαρχεία

3.084

3.096

3.038

 

-1,49

-1,87

Άλλες Τοπικές Αρχές

1.120

1.120

1.120

 

         0,00

0,00

Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση

5.978

5.872

5.904

 

-1,24

0,54

Ευρύς Δημόσιος Τομέας

66.124

67.266

67.338

 

1,84

0,11

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάλυψη στοιχείων

Η απασχόληση στον ευρύ Δημόσιο Τομέα περιλαμβάνει την απασχόληση στη γενική κυβέρνηση και στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση. η γενική κυβέρνηση περιλαμβάνει την κεντρική κυβέρνηση και τις Τοπικές Αρχές. Στις Τοπικές Αρχές περιλαμβάνονται τα Δημαρχεία και τα κοινοτικά συμβούλια.

Η κεντρική κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κυβέρνηση και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνεται εκτός από τη Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ωρομίσθιοι κυβερνητικοί εργάτες και οι δυνάμεις ασφαλείας. Στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς περιλαμβάνονται οι σχολικές εφορείες, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, Οργανισμός Νεολαίας, Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, Ίδρυμα Προώθησης Επενδύσεων, Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας, Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου, Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Ογκολογικό Τράπεζας Κύπρου, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Κυπριακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών, Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης, Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Οι εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση είναι οι εξής: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Αρχή Λιμένων Κύπρου, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Συμβούλια Αποχετεύσεως, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Επιτροπή Σιτηρών, Δασικές Βιομηχανίες, Ταμείο Θήρας, Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Συμβούλιο Εμπορίας Πατατών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Πολύτιμων Μετάλλων, Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων, Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, και Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. 

Συλλογή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά τα άτομα που εργάστηκαν σε ένα μήνα μέσα στο τρίμηνο ενώ για τους υπόλοιπους τομείς τα στοιχεία συλλέγονται κάθε τρίμηνο από τους ίδιους τους οργανισμούς με τηλεφωνική έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ:+35722602123, Ηλ. Ταχ.:

ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

ΑΧ/ΣΧ