Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-06-2018 15:05

Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, υπενθυμίζει στους παραγωγούς, ενόψει και της περιόδου ψεκασμών που διανύουμε, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά στην ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Oι χρήστες υποχρεούνται να ακολουθούν πιστά τις δοσολογίες, τον αριθμό εφαρμογών και τον χρόνο ασφάλειας των αδειοδοτημένων σκευασμάτων ανά καλλιέργεια. Πρόσθετα θα πρέπει να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις των πληθυσμών των εντόμων στις φυτείες τους για τυχόν εμφάνιση φυτοπαθογόνων, να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές φυτοπροστασίας καθώς και να τηρούν το σχετικό μητρώο ψεκασμών.

Υπογραμμίζεται ότι η χρήση μη αδειοδοτημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί παράνομη πράξη η οποία επισύρει αυστηρές ποινές σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο μεταξύ των οποίων και μειώσεις στις επιδοτήσεις που ενδεχομένως να λαμβάνει ο παραγωγός. Ενόψει της περιόδου ψεκασμών, έχουν εντατικοποιηθεί οι επαφές του Τμήματος Γεωργίας με τους παραγωγούς, μέσω των Λειτουργών των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων, καθώς επίσης και οι έλεγχοι για την πιστή εφαρμογή των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας.

Το Τμήμα Γεωργίας, στο πλαίσιο του συμβουλευτικού του ρόλου, ενημερώνει συνεχώς τους παραγωγούς για τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για την παραγωγή ασφαλών και υγιεινών γεωργικών προϊόντων και είναι στη διάθεση των παραγωγών για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή και πληροφορία.

(ΜΓ/ΕΙ)