Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-06-2018 15:53

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τους εγκλωβισμένους αγοραστές

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ,

ΑΡ. 9 ΤΟΥ 1965, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ

Ν. 139(Ι)/2015 (ΝΟΜΟΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ) 

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρεται σε σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τους εγκλωβισμένους αγοραστές και δηλώνει ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας από την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας εργάζονται για να προωθήσουν και να απεγκλωβίσουν τον μεγαλύτερο δυνατόν αριθμό εγκλωβισμένων αγοραστών.

Αναφορικά με τις αποφάσεις του δικαστηρίου οι οποίες κρίνουν ότι κάποιες πρόνοιες του νόμου είναι αντισυνταγματικές, τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, επεξεργάζονται τη νομοθεσία με τρόπο ώστε να αρθούν οι οποιεσδήποτε πιθανές αντισυνταγματικές πρόνοιες.

Από την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου, ήτοι τις 4 Σεπτεμβρίου 2015, μέχρι σήμερα, έχουν κατατεθεί συνολικά 15853 αιτήσεις εγκλωβισμένων αγοραστών.  Από τις αιτήσεις αυτές, οι 7886 αιτήσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας, βρίσκονται υπό εξέταση, ενώ για τις υπόλοιπες 7967 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει προωθήσει τη διαδικασία αναγκαστικής έκδοσης τίτλου.  Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί 4522 μεταβιβάσεις ακινήτων επ’ ονόματι των αγοραστών, δηλαδή πέραν του 50% των κατατεθειμένων αιτήσεων με τίτλο ιδιοκτησίας.

------------------------

ΕΙ