Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-10-2021 13:16

Πρόθεση προκήρυξης Ευρωπαϊκού διαγωνισμού – Ανοικτή διαβούλευση για τη Θαλάσσια Επιβατική Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ενημερώνει ότι έχει αναρτήσει στον ιστότοπο του Γενικού Λογιστηρίου e-procurement έγγραφο πρόθεσης προκήρυξης Eυρωπαϊκού διαγωνισμού αναφορικά με την λειτουργία της Θαλάσσιας Επιβατικής Σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, στα πλαίσια της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, σύμφωνα με τους Ενωσιακούς Κανόνες.  

Το εν λόγω έγγραφο έχει τον χαρακτήρα διαβούλευσης με όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους μεταφορείς οι οποίοι καλούνται μέχρι την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 να καταθέσουν τις εισηγήσεις και απόψεις τους επί του προσχεδίου των σχετικών όρων, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη στη τελική διαμόρφωση του διαγωνιστικού εγγράφου.

(ΝΓ/ΕΧΡ)