Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-11-2021 15:53

Πιθανή κυβερνοεπίθεση με στόχο χρήστες της διαδικτυακής πύλης του ΓΕΣΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει ότι κυκλοφορεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κακόβουλο ηλεκτρονικό μήνυμα με τίτλο «ΓΕΣΥ: Τρίτη δόση εμβολίου τύπου mRNA κατά της COVID-19» με φαινομενικό αποστολέα τη διεύθυνση ghs@gesy.org.cy. 

Ο Οργανισμός ενημερώνει το κοινό ότι το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα είναι ψευδές και δεν έχει αποσταλεί από ή εκ μέρους του Οργανισμού ή άλλου επίσημου φορέα.

Το κοινό παροτρύνεται όπως αποφεύγει να ανοίξει το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα και να προχωρά άμεσα στη διαγραφή του ώστε να αποφευχθεί πιθανήυποκλοπή των στοιχείων των χρηστών ή άλλων δυσάρεστων επιπτώσεων από πιθανή μόλυνση των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών με κακόβουλο λογισμικό.

Σημειώνεται ότι, λόγω της διαδικασίας διπλού παράγοντα ταυτοποίησης (όνομα χρήστη/κλειδάριθμος + κωδικός μέσω SMS) που εφαρμόζεται για τη πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΓεΣΥ, δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος διαρροής των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών της Πύλης.

Ο Οργανισμός έχει ήδη προχωρήσει σε ενημέρωση της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) για το εν λόγω περιστατικό. 

(ΣΧ)