Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-11-2021 14:48

Aντιπροσωπεία της Επιτροπής της Βενετίας (Venice Commission) συναντήθηκε σήμερα με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα της διαδικασίας διορισμού των δικαστών και της διατήρησης της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, συζήτηση μεταξύ της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και εκπροσώπων της Επιτροπής της Βενετίας (Venice Commission).

Καλωσορίζοντάς τους η κα Υπουργός τους ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση για διαβούλευση επί του θέματος.

Η κα Υπουργός ενημέρωσε αναλυτικά τους εκπροσώπους της Επιτροπής για τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και παρείχε απαντήσεις και διευκρινήσεις στις ερωτήσεις τους.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Βενετίας συνέχισαν με ολοήμερες επαφές με όλους τους εμπλεκομένους στη δικαιοσύνη φορείς, δηλαδή τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το Ανώτατο Δικαστήριο, την Ένωση Δικαστών, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.

(ΕΚ/ΙΚ)