Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-11-2021 11:52

Υποβολή αιτήσεων για τα ελληνόφωνα Προγράμματα ΜΒΑ ή MPA του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τα αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα βραδινά ελληνόφωνα Προγράμματα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση 2022-2023 θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2022. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy.

Σημειώνεται ότι, θα παραχωρηθεί αριθμός θέσεων στα Προγράμματα με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων που έχει καθοριστεί η 30η Νοεμβρίου 2021 (προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους και υποψήφιες που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία ή/και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση).

Τα μαθήματα των Προγραμμάτων αρχίζουν τον Φεβρουάριο του 2022 και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του 2023. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.900, με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας και διεκδίκηση αριθμού υποτροφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά Προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη (22806117, knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy) ή στις Λειτουργούς του ΜΙΔ: κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy), και κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy).

(ΝΓ/ΙΚ)