Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-11-2021 12:25

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε συνεχή διαβούλευση με τη ναυτιλιακή κοινότητα

To Ναυτιλιακό Γραφείο της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα διοργάνωσε την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 στην Αθήνα εκδήλωση στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και διαβούλευσης με τη ναυτιλιακή κοινότητα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν από στελέχη του Υφυπουργείου για τη μακροχρόνια στρατηγική της Κυπριακής Ναυτιλίας ‘’SEAchange2030’’, ενώ συζητήθηκαν και αναλύθηκαν  οι προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο πακέτο προτάσεων ‘’Fit-for-55’’ με σκοπό να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Αναγνωρίζοντας ότι ο τομέας της ναυτιλίας λειτουργεί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αρκετές προκλήσεις, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διαμόρφωσε ένα καινοτόμο και μακροχρόνιο σχεδιασμό, στοχεύοντας η κυπριακή ναυτιλία να καταστεί ακόμη πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική, αλλά κυρίως ανθεκτική στις κρίσεις και αποτελεσματική στις προκλήσεις.  Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που προωθεί το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, η συστηματική διαβούλευση με τη ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί προτεραιότητα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η καταγραφή και ανάλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο.  

ΕΧ/ΙΚ