Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-11-2021 14:41

Κρατικές Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο της Φες, στο Μαρόκο

 Ακαδημαϊκό έτος 2021/22 

Υποβολή αιτήσεων: 22/11/21 – 06/12/21 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκηρύσσει τη χορήγηση τριών κρατικών υποτροφιών σε Κύπριους φοιτητές, για σπουδές επιπέδου Μάστερ, διάρκειας δύο ετών, στο Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο της Φες στο Μαρόκο (Euromed University of Fes, Morocco).    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 4/2021-22/EUROMED FES/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ: 4/2021-22/EUROMED FES/ΑΙΤΗΣΗ από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy.

Οι αιτήσεις μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.cy, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς μέχρι 6 Δεκεμβρίου 2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 22 456433.

 

ΕΧ/ΙΚ