Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-11-2021 13:00

Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ημερίδα «Ενημερώσου και μπες μαζί μας στον κύκλο…»

Με μεγάλη χαρά παραβρίσκομαι στην ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Ενημερώσου και μπες μαζί μας στον κύκλο», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, ενός ευρωπαϊκού θεσμού στον οποίο, εδώ και χρόνια, συμμετέχει η χώρα μας. «Οι κυκλικές κοινωνίες» είναι το θέμα της φετινής Εβδομάδας και η σημερινή ημερίδα έχει στόχο να παρουσιάσει και να αναδείξει τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μεταπηδήσουμε σε μια κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας ορθολογικές αποφάσεις για επιλογή και αγορά προϊόντων και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγουμε ως κοινωνία.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός προωθείται μέσα από την προώθηση μιας συνεκτικής πολιτικής και την διαμόρφωση μιας ενοποιημένης νομοθεσίας, που αποσκοπούν στην αειφόρο αξιοποίηση των αποβλήτων, ανατρέποντας την αντίληψη ότι τα απόβλητα αποτελούν πρόβλημα και εντάσσοντας τα, εκ νέου, στον κύκλο, με σκοπό την αξιοποίηση τους ως πόρο και δίνοντας τους ξανά αξία και ζωή. Μπαίνουμε έτσι σε μια νέα εποχή, με στόχο τη δημιουργία επαρκών υποδομών και τη θεσμοθέτηση αποτελεσματικών διαδικασιών για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, προωθώντας μέτρα για τη μείωση παραγωγής τους και για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους.

Υλοποιώντας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, το Υπουργείο μας προχωρεί στην υλοποίηση σημαντικών έργων και πολιτικών, όπως το πρόγραμμα «Πληρώνω Όσο Πετώ», μέσω της στήριξης των τοπικών αρχών για την εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων, το πρόγραμμα πρόληψης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης των δημοτικών αποβλήτων της ορεινής και ημιορεινής Κύπρου, το πρόγραμμα μείωσης των δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχείων και άλλων χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων και τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα της επεξεργασίας των αποβλήτων.

Προγραμματίζονται, επίσης, έργα και δράσεις όπως η κατασκευή κέντρων επισκευής και επαναχρησιμοποίησης, η δημιουργία πράσινων κιοσκιών ανακύκλωσης, η βελτίωση και επέκταση του δικτύου των Πράσινων Σημείων, καθώς και η προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων. Κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή όλων των προαναφερθέντων,  διαδραματίζουν οι Τοπικές Αρχές, οι μη-κυβερνητικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, φορείς τους οποίους καλούμε σε συστράτευση με την Πολιτεία και όλους τους πολίτες, για επίτευξη του σημαντικού κοινού στόχου της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και, κατ’ επέκταση, σε μια κυκλική κοινωνία.

Ενόψει των σημαντικών αλλαγών που δρομολογούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καλούμαστε να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε η αναπτυξιακή πορεία της κοινωνίας μας να ενσωματώσει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της Συμφωνίας, για μια πραγματικά αειφόρο και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, από τις 20 μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, αποτελεί ευκαιρία για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των συμπολιτών μας σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στη μείωση και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, να αλλάξουμε συνήθειες, για ένα πιο αειφόρο περιβάλλον και μια κυκλική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Αποβλήτων έχουν προγραμματιστεί σημαντικές δράσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος, όπως είναι η δράση «τέλος τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης», η δράση «μαγειρεύω και δεν πετώ» και η σημερινή ημερίδα «Ενημερώσου και μπες μαζί μας στον κύκλο…». Παράλληλα, συμμετέχοντας στην κοινή προσπάθεια, διάφοροι φορείς, όπως οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις ΑΚΤΗ, CSTI και Ζero Food Waste Cyprus, καθώς και δημόσια σχολεία από Λευκωσία και Πάφο, έχουν προγραμματίσει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ενώ το Συμβούλιο της ΟΕΔΑ Λεμεσού διοργανώνει εκστρατεία για επαναχρησιμοποίηση υλικών στα τέσσερα πράσινα σημεία της πόλης.

Όλοι μαζί αλλά και ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, μπορούμε να συμβάλουμε καταλυτικά στην υλοποίηση δράσεων που θα μας φέρουν πιο κοντά σε μια κυκλική κοινωνία, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης και τις συνήθειες μας και στοχεύοντας σε ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ, λοιπόν, και συγχαίρω θερμά τους διοργανωτές της σημερινής ημερίδας και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτήν. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους ομιλητές/εισηγητές για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους καθώς και όλους τους φορείς που παρουσιάζουν σήμερα  τις δικές τους πρωτοβουλίες για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και μας καλούν να μπούμε όλοι μαζί στον κύκλο, προς όφελος δικό μας, των παιδιών μας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

(MKΑ/ΕΚ/ΣΧ)