Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-11-2021 09:04

Αναστέλλονται ορισμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες προς Αυστραλία

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι αναστέλλεται η αποδοχή ταχυδρομικών αντικειμένων προς Αυστραλία για όλες τις υπηρεσίες, πλην της υπηρεσίας ταχυμεταφορών QUICKPOST. 

 

ΕΧ/ΣΧ