Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-11-2021 11:14

Δημόσια Ακρόαση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας στον Δήμο Αγίας Νάπας

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της Εταιρείας Stavrolia Estates Ltd και του κ. Παναγιώτη Τσόκκου (ΑΜΧ/0369/2018 και ΑΜΧ/0376/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ανάπτυξη και αλλαγή χρήσης οργανωμένων διαμερισμάτων σε ξενοδοχείο (Stavrolia), ώστε η δυναμικότητά του να ανέλθει σε 106 δωμάτια / 212 κλίνες, στο τεμάχιο αρ. 376, του Φ/Σχ. 2-288-373, Τμήμα  5, στον Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί,την Παρασκευή 03/12/2021, η ώρα 11.00 π.μ., στο ξενοδοχείο AtlanticaAeneas επί της Λεωφόρου Νήσι 100, Αγία Νάπα (αρ. τηλ. 99628475).

Για σκοπούς αποφυγής εξάπλωσης της νόσου COVID–19, θα τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο (Safepass, αποστάσεις 2μ., προστατευτική μάσκα, αντισηπτικό κλπ.) Σημειώνεται ότι, στις 10.15 π.μ., θα προηγηθεί επίσκεψη στο χώρο της ανάπτυξης.  

ΕΧ/ΕΧΡ