Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-12-2021 18:51

Συμμετοχή του Υφυπουργού Ναυτιλίας στο Συμβούλιο Μεταφορών της Ε.Ε.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Βασίλης Δημητριάδης συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Μεταφορών της Ε.Ε. όπου συζητήθηκε η Πρόταση Κανονισμού για τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές (Fuel EU Maritime).

Μιλώντας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι η Κύπρος συμφωνεί με τις επιδιωκόμενες στοχεύσεις της πρότασης.  Παράλληλα, όμως, μετέφερε τον προβληματισμό της Κύπρου για διάφορες πρόνοιες οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις όπως,

(α) την εκτροπή πλοίων σε γειτονικούς λιμένες τρίτων χωρών προκειμένου να αποφύγουν την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της πρότασης και τα συνεπακόλουθα κόστη. 

(β) τη μεταφορά εμπορευμάτων από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρήση άλλων πιο ρυπογόνων μεταφορικών μέσων, με ορατό τον κίνδυνο να δημιουργηθούν εναλλακτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, στις οποίες τα εμπλεκόμενα πλοία θα έχουν μειωμένες υποχρεώσεις.

Είναι επάναγκες να γίνει μια πιο ενδελεχής και ολιστική εκτίμηση επιπτώσεων του συνόλου των νομοθετικών προτάσεων της Δέσμης Fit-for-55 με τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι επιδιωκόμενες ρυθμίσεις λαμβάνουν υπόψη τυχόν διαρροές άνθρακα, ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με την επέκταση αντίστοιχων μέτρων παγκοσμίως, τόνισε ο κ. Δημητριάδης.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας είχε συνάντηση με τον Γάλλο Υπουργό Μεταφορών κ. Jean-Baptiste Djebbari, η χώρα του οποίου θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ο Υφυπουργός πραγματοποίησε επίσης χωριστές συναντήσεις με τον Εσθονό Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων και Υποδομών κ. Taavi Aas καθώς και με αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους οποίους συζήτησε τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την απαλλαγή της ναυτιλίας από τον άνθρακα.

 

ΜΦ/ΕΧ