Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2022 11:56

Χαιρετισμός Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κας Αναστασίας Ανθούση στο Εργαστήρι Συν-σχεδιασμού του Εθνικού Πλάνου για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

Αρχικά, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη για την ευκαιρία που μου δίνει να παρευρεθώ στο σημερινό εργαστήρι, που διοργανώνεται με αφορμή τον καθορισμό του 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, και στόχο έχει την ευθυγράμμιση των εθνικών πολιτικών με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τοποθετώντας τους νέους στο επίκεντρο των πολιτικών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενδυναμώσει τον ρόλο τους και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους σε δράσεις που θα οικοδομήσουν το μέλλον τους. Η ανάγκη για επένδυση στη νέα γενιά κατέστη επιτακτική εν μέσω της πανδημίας. Οι νέοι αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού που τα τελευταία δύο χρόνια θυσίασε την κοινωνική της ανάπτυξη και έχασε την έμπνευσή της.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 στοχεύει ακριβώς στην επαναφορά του οράματος ανάμεσα στους νέους, στην παροχή όλων εκείνων των εφοδίων που μπορούν να συμβάλουν στην πρόοδο και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους υπό το φως των μεγάλων προκλήσεων της σύγχρονης εποχής. Η συμπερίληψη των ζητημάτων που απασχολούν τους νέους στην ατζέντα των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και των κέντρων λήψεως αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκει να ενισχύσει τους νέους, να τους δώσει φωνή και να αυξήσει τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες χάραξης πολιτικών.   

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας έχει ρόλο να διαδραματίσει στην επίτευξη των στόχων για την ενδυνάμωση των νέων στη χώρα μας. Δεδομένου ότι το Υφυπουργείο έχει ως αποστολή του την ολιστική στήριξη του ατόμου, με προσφορά υπηρεσιών με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, συμμεριζόμαστε πλήρως τον στόχο για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και της ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Το σημαντικότερο για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η προώθηση στρατηγικών από την παιδική κιόλας ηλικία. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανταποκρινόμενο στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ  για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά(2021/1004), έχει προχωρήσει σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία/Υπηρεσίες στη δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2022.  

Στόχος της εν λόγω Σύστασης του Συμβουλίου είναι, μεταξύ άλλων, η πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών, η πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες (προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, τροφή και στέγαση). Για την επίτευξη του στόχου απαιτείται μια σειρά πολιτικών αποφάσεων και δράσεων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των παιδιών αυτών στις βασικές υπηρεσίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας εστιάζει, μεταξύ άλλων, στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, η υλοποίηση της εν λόγω πολιτικής αποσκοπεί στη πρόληψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της διασφάλισης της πρόσβασης των παιδιών που έχουν ανάγκη, σε ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας ως εκ τούτου στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού με την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση ίσων ευκαιριών. Εξάλλου, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Υφυπουργείου με σύνθημα «Κανένας Μόνος», επιδιώκουμε να προσφέρουμε σε κάθε συνάνθρωπό μας τα εργαλεία εκείνα που θα καλλιεργήσουν το αίσθημα του ανήκειν, εξαλείφοντας την κοινωνική περιθωριοποίηση.

Η ενίσχυση των νέων υπό φροντίδα επιτυγχάνεται παράλληλα μέσω του θεσμού της ημιανεξάρτητης διαβίωσης. Η παροχή βοήθειας δεν περιορίζεται όμως σε μια στείρα επιδοματική πολιτική. Επιδίωξή μας είναι, σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και άλλους φορείς όπως είναι οι Τοπικές Αρχές, να δημιουργήσουμε και να εφαρμόσουμε προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, διευρύνοντας έτσι τις προοπτικές για επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση.

Επιπλέον, η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία 2019-2027 έχει ως κεντρικό άξονα την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων σε ένα πράσινο, ψηφιακό και πολυσυλλεκτικό κόσμο.

Το Υφυπουργείο, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επενδύει στην επέκταση της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτών κέντρων παιδικής φροντίδας για βρέφη και παιδιά μέχρι την ηλικία των 3 ετών και 8 μηνών. Η πιο πάνω μεταρρύθμιση εντάσσεται στους ευρύτερους σχεδιασμούς μας για διευκόλυνση των νεαρών γονέων, με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, έτσι ώστε, αφενός, τα παιδιά να εντάσσονται σε ένα μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον που συντείνει στην ανάπτυξή τους και, αφετέρου, οι γονείς να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας αρμονικά την επαγγελματική, την κοινωνική και την προσωπική ζωή.

Όπως εύστοχα έχει αναφέρει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αποτελεί και δική μας πεποίθηση, «πρέπει να φροντίσουμε ώστε η επόμενη γενιά να μπορεί να οικοδομήσει το μέλλον της». Και ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε είναι να ακούσουμε πραγματικά όσα έχουν να μας πουν οι νέοι για τις ανησυχίες και το όραμά τους. Με την παρουσία μου στο σημερινό εργαστήρι, μεταφέρω την ετοιμότητα και τη βούλησή μας να εργαστούμε μαζί με τους νέους και να διαμορφώσουμε πολιτικές που θα απευθύνονται στη νεολαία και θα είναι επωφελείς για την ευημερία και την πρόοδό τους.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του εργαστηρίου σας.

(ΕΚ/ΕΧΡ)