Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2022 15:40

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων ΓΕΡΗΕΤ και ΑΨΑ για το έτος 2020

Η Έκθεση Δραστηριοτήτων του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων-ΓΕΡΗΕΤ για το έτος 2020 και η Έκθεση της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας-ΑΨΑ για το έτος 2020, παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12 Ιανουαρίου 2022 από τον Επίτροπο κ. Γιώργο Μιχαηλίδη.

Οι Εκθέσεις περιλαμβάνουν τα πεπραγμένα των δράσεων, τις αρμοδιότητες, την οργάνωση, την λειτουργία, την αποστολή/στόχους καθώς και σχετικές οικονομικές καταστάσεις,

Η Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 155 του Νόμου 112(Ι)/2004, είναι βρίσκεται αναρτημένη στη διεύθυνση:

https://ocecpr.ee.cy/sites/default/files/ekthesi_drastiriotiton_geriet_2020.pdf

Η Έκθεση Δραστηριοτήτων της ΑΨΑ, η οποία είναι εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 (1) του Νόμου 17(Ι)/2018, βρίσκεται αναρτημένη στη διεύθυνση:

https://dsa.cy/images/pdf-upload/dsa-annual-report-2020.pdf

 

(ΕΚ/ΙΚ)