Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-07-2018 15:25

Συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τον Πρέσβη του Ισραήλ

Έμφαση στη συνεργασία στους τομείς πυρόσβεσης και διαχείρισης νερού

Συνάντηση  με τον Πρέσβη του Ισραήλ κ. Smuel Revel είχε την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις των δύο χωρών και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας τους σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς της διαχείρισης νερού και της πυρόσβεσης καθώς οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στους τομείς αυτούς.

Για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στη διαχείριση νερού συμφωνήθηκε η διοργάνωση επίσκεψης κυπριακού διευρυμένου κλιμακίου στο Ισραήλ, με την συμμετοχή κρατικών αξιωματούχων, επιχειρηματιών και αγροτικών οργανώσεων. Το κλιμάκιο θα τύχει σχετικής ενημέρωσης αλλά και θα πραγματοποιήσει επί τόπου επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος που συνδέονται με θέματα όπως οι πρακτικές εξοικονομήσεις νερού στη γεωργία και στην οικιακή χρήση, η τιμολόγηση νερού και η αφαλάτωση χαμηλού κόστους για γεωργικούς σκοπούς.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παραδόθηκε πρόσκληση του Υπουργού Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ισραήλ προς τον κ. Καδή για πραγματοποίηση επίσκεψης στο Ισραήλ, με στόχο την περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα γεωργίας και αγροτικής πολιτικής.

Στον τομέα της πυρόσβεσης, αφού έγινε απολογισμός της μέχρι τώρα πολύ καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αποφασίστηκε όπως επιδιωχθεί περαιτέρω συνεργασία με συγκεκριμένο πρόγραμμα «Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση». Προς τον σκοπό αυτό συμφωνήθηκε να διοργανωθεί παρουσίαση συγκεκριμένης πρότασης από ισραηλινής πλευράς στην Κύπρο, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί το πρόγραμμα αυτό.

(ΜΑΚ/ΕΙ)